Fokarium w Helu

Fokarium w Helu

Fokarium w Helu jest jednym z najważniejszych miejsc turystycznych na półwyspie.

Zostało założone w 1992 roku i jest pierwszym tego typu miejscem w Polsce. Jego głównym celem jest ratowanie i rehabilitacja fok bałtyckich, które są zranione, osierocone lub potrzebują pomocy. Fokarium zapewnia im odpowiednią opiekę, karmienie, leczenie oraz warunki do powrotu na wolność.
Oprócz rehabilitacji, centrum zajmuje się również badaniami naukowymi, edukacją i oświatą. Pracownicy fokarium podejmują wysiłki na rzecz podnoszenia świadomości społecznej na temat ochrony fok oraz zagrożeń, jakie im zagrażają.
Poprzez interakcję z fokami, prezentacje, warsztaty i pokazy, turyści mają okazję dowiedzieć się więcej o tych fascynujących zwierzętach, ich roli w ekosystemie Bałtyku oraz konieczności ochrony ich siedlisk. Odwiedzający fokarium mają unikalną okazję obserwowania fok bałtyckich w ich naturalnym środowisku. Specjalnie zbudowane platformy widokowe umożliwiają turystom podziwianie tych uroczych zwierząt, jednocześnie dbając o ich bezpieczeństwo i zachowanie naturalnego dystansu.

Odwiedzenie fokarium w Helu to także szansa na zaangażowanie się w ochronę środowiska. Fokarium informuje turystów o wpływie człowieka na ekosystem Bałtyku i zachęca do podejmowania działań na rzecz jego ochrony, takich jak zmniejszenie zanieczyszczenia, ograniczenie zużycia plastiku i poszanowanie przyrody.

Zachęcamy do skorzystania z poniższego linku, gdzie znajdziecie Państwo aktualne godziny otwarcia fokarium wraz z cenami biletów wstępu: https://fokarium.ug.edu.pl/dla-odwiedzajacych/