Kopiec Kaszubów w Helu

Kopiec Kaszubów w Helu - Symbol Dumy i Historii Kaszubskiego Regionu

Kopiec Kaszubów w Helu jest niezwykłym symbolem dumy i historii kaszubskiego regionu. Ta niezwykła idea narodziła się w 2007 roku, a projekt został stworzony przez nieżyjącego już architekta, Bruno Wandtke (1936-2010). Budowa kopca rozpoczęła się dzięki inicjatywie Kaszubskiego Stowarzyszenia Promocyjnego "Kaszëbë" oraz zaangażowaniu lokalnej społeczności.

Uroczyste odsłonięcie tego pomnikowego miejsca miało miejsce 23 czerwca 2013 roku. Kopiec Kaszubów imponuje swoją wysokością, osiągającą około 3 metrów, i został zbudowany z głazów pochodzących z różnych zakątków Kaszub. Te głazy nawiązują do legendarnych Stolemów - olbrzymów, którzy według kaszubskich mitów zamieszkiwali Pomorze. Stolemowie byli nie tylko potężni pod względem wzrostu, ale także znani z niezwykłej siły, którą chętnie demonstrowali, rzucając głazami. To właśnie oni mieli ukształtować obecny krajobraz Kaszub, tworząc wzgórza, mierzeje i mielizny.

Kopiec Kaszubów, często nazywany początkiem Polski, stanowi upamiętnienie długotrwałej obecności Kaszubów w tym rejonie. Osadnictwo kaszubskie w Helu sięga wieków. Kaszubi, wytrwali rybacy i żeglarze, zamieszkiwali te tereny, w tym również obszary nadmorskie, takie jak Hel. Posiadali oni nie tylko bogatą wiedzę na temat żeglugi morskiej, ale także przekazywali swoje tradycje i kulturę przez wieki. Kopiec Kaszubów w Helu to nie tylko imponujący pomnik, lecz także miejsce, które przypomina nam o wyjątkowym dziedzictwie Kaszubów i ich wpływie na ten region. Zapraszamy do odkrywania tej fascynującej historii i kultury, która wciąż jest żywa i odżywiana przez społeczność kaszubską.